24/09/2023 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú giang trung thạch
賦江中石

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2013 17:08

 

Nguyên tác

卓嶺如人立,
當山無與群。
中流或偃蹇,
傾耳洗浮雲。

Phiên âm

Trác lĩnh như nhân lập,
Đương sơn vô dữ quần.
Trung lưu hoặc yển kiển,
Khuynh nhĩ tẩy[1] phù vân.

Dịch nghĩa

Đỉnh núi vững chãi như người đứng,
Núi này không quần tụ cùng núi khác.
Ở giữa sông mà lại cao vút,
Nghiêng tai rửa phù vân.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sừng sững như người đứng
Làm ngọn núi đơn côi
Giữa dòng hẳn kiêu hãnh
Nghiêng tai rửa mây trôi
Bài thơ này được chép trong Phương Đình vạn lý tập 方亭萬里集, Sứ trình vạn lý tập 使程萬里集, và Bích viên tảo giám 璧垣藻鑑. Trong các văn bản chỉ có chữ "đương" 當 khác nhau về tự dạng phồn thể, giản thể.

Nguồn: “Phú giang trung thạch biểu tượng nhân cách của Nguyễn Văn Siêu,” Nguyễn Thị Thanh Chung, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108), 2011
[1] Nghiêng tai rửa, dùng tích Hứa Do là người hiền tài ở ẩn trong núi, Đế Nghiêu tìm ông muốn nhường ngôi ông từ chối. Đế Nghiêu lại mời ông ra làm quan. Vốn là người không màng danh lợi ông bèn ra sông Dĩnh rửa tai như chưa hề nghe thấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Phú giang trung thạch