22/10/2020 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những nỗi lo sợ phấp phỏng

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2014 20:37

 

Tháng sáu mưa rây chớp sáng loà
Gió bay rơm rạ xoáy tròn xa
Trẻ già sợ bão tìm cơ tránh
Lấy cả chày chân để chống nhà

Tháng bảy vang lừng trống hộ đê
Trời mưa nước lũ cứ tuôn về
Người làng nhao nhác lo kè vỡ
Đến tối còn đi chặt gốc tre

Mái rạ nhiều khi lửa bốc lùa
Đàn bà, con trẻ khóc vang o...
Kẻ lên dỡ nóc nhà tranh xuống
Kẻ lấy câu liêm kéo đổ ùa

Đêm thuế đèn dây thắp sáng choang
Đình ran tiếng vọt, tiếng kêu oan
Trát về truyền hạn hai ngày nữa
Trống mõ canh khuya rợn xóm làng
1944

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Những nỗi lo sợ phấp phỏng