03/02/2023 11:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều vô định

Tác giả: Đỗ Quốc Thuấn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ThangLong01 vào 25/01/2017 16:51

 

Giơ tay chạm nhẹ vào chiều
Mà mơ hồ thấy bao nhiêu luân hồi
Dùng dằng nắng chẳng muốn trôi
Yêu thương chữ “quái[1]” ngẫm lời càng thương

Đời đi trong bước vô thường
Mà trong vô ảnh đã dường thấy nhau
Gió xô sóng tóc chuyển màu
Ánh mắt người, chấp vạn câu hẹn thề

Đò tiền định ngọn sông Mê
Cắm sào đợi chúng ta về ngày xưa
Miền không nắng cũng không mưa
Miền đôi ta tự ngàn xưa – mỗi chiều
Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội Nhà văn, 2010
[1] Trong tập thơ in của NXB thiếu phần chú thích của từ này. Chữ “quái” có thể lấy từ câu tục ngữ “Gái thương chồng đang đông buổi chợ, Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quốc Thuấn » Chiều vô định