19/01/2022 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bông hoa sen

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 09/01/2008 10:26

 

(Cả hồ sen có một bông hoa)

Hồ rộng mênh mông sóng dạt dào,
Một mình riêng chiếm thú tiêu dao.
Hồng bay muôn dặm hương thơm ngát,
Sóng vỗ nghìn trùng tiết vẫn cao.
Giời đã chiều riêng tây chính trực,
Bùn nào nhơ được vẻ thanh tao.
Hỏi ai chìm đắm trong hồ biếc.
Rẽ nước tung hoa phỏng kiếp nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Bông hoa sen