05/12/2021 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Hoa Âm tự
宿花陰寺

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 09:01

 

Nguyên tác

偶徬招提宿,
僧留半榻分。
石泉朝汲水,
紙帳夜眠雲。
松子臨窗墜,
猿聲隔岸聞。
粥魚敲夢醒,
花雨落繽紛。

Phiên âm

Ngẫu bạng chiêu đề túc,
Tăng lưu bán tháp phân.
Thạch tuyền triêu cấp thuỷ,
Chỉ trướng dạ miên vân.
Tùng tử lâm song truỵ,
Viên thanh cách ngạn văn.
Chúc ngư sao mộng tỉnh,
Hoa vũ lạc tân phân.

Dịch nghĩa

Ngẫu nhiên vào ngủ đêm trong ngôi chùa,
Sư dành cho nửa giường.
Sáng đi múc nước ở suối đá,
Đêm ngủ với mây trong trướng giấy.
Quả thông rụng trước cửa sổ,
Tiếng vượn nghe bên kia sông.
Mõ chùa khua tỉnh giấc mộng,
Mưa hoa rơi xuống tơi bời.

Bản dịch của Nguyễn Duy

Tình cờ ghé trọ giữa khuya
Chùa quê thanh vắng sư chia nửa giường
Sáng ra múc nước suối tuôn
Đêm về ngủ với ngàn phương mây lồng
Ngoài song rụng một trái thông
Xa xa tiếng vượn bên sông gọi bầy
Mõ chùa khua vỡ giấc say
Hoa từ đâu bỗng rơi đầy như mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Túc Hoa Âm tự