22/04/2024 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 2
雜詩其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:40

 

Nguyên tác

城下匆匆鄕里兒,
指名著籍樂捐貲。
祗今催辨無多事,
聞說君恩有賜衣。

Phiên âm

Thành hạ thông thông hương ý nhi,
Chỉ danh trứ tịch lạc quyên ti.
Chi kim thôi biện vô đa sự,
Văn thuyết quân ân hữu tứ y.

Dịch nghĩa

Ở dưới thành, con em các làng xã rộn rã,
Bị chỉ tên ghi vào sổ để quyên tiền.
Đến nay, các người đốc suất không còn lắm việc nữa,
Nghe nói nhà vua đã ra ơn ban áo cho các quan.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dưới thành rộn rã đám trai làng,
Ghi sổ, nêu tên, góp vội vàng.
Đốc suất đến nay không bận nữa,
Nghe đâu đã có áo vua ban.
Theo Đại Nam thực lục, thời Tự Đức tài chính thiếu hụt phải mở lạc quyên lấy tiền dân mua quân trang, trong lúc đó, gặp khánh tiết thì vua ban áo mặc cho các quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tạp thi kỳ 2