03/07/2022 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảo trùng 3
草蟲 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 22:28

 

Nguyên tác

陟彼南山、
言采其薇。
未見君子、
我心傷悲。
亦既見止、
亦既覯止、
我心則夷。

Phiên âm

Trắc bỉ nam sơn,
Ngôn thái kỳ vi.
Vị kiến quân tử,
Ngã tâm thương bi.
Diệc ký kiến chỉ,
Dịêc ký cấu chỉ,
Ngã tâm tắc di.

Dịch nghĩa

Lên trên núi nam kia,
Nói là hái rau vi.
Chưa thấy được chồng,
Thì lòng ta bi thương.
Nếu đã thấy chồng,
Nếu đã gặp được chồng,
Thì lòng ta bình lặng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi nam kia đã trèo lên,
Rằng rau vi hái ở trên mà dùng,
Lúc mà chưa thấy được chồng.
Bi thương khổ sở tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau,
Thì lòng bình lặng xiết bao!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

vi: rau vi giống rau quyết nhưng hơi lớn hơn, có gai mà vị đắng, người ở núi ăn rau ấy, gọi là rau mê quyết. Họ Hồ nghi rằng rau ấy tức là thứ rau mà Trang tử đã gọi là mê dương.
di: bằng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thảo trùng 3