17/08/2022 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô vân
孤雲

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2012 13:59

 

Nguyên tác

四十年來住此山,
入朝無補又東還。
倚闌莫怪多時立,
為愛孤雲盡日閑。

Phiên âm

Tứ thập niên lai trụ thử san[1],
Nhập triều[2] vô bổ hựu đông hoàn[3].
Ỷ lan mạc quái đa thì lập,
Vị ái cô vân tận nhật nhàn.

Dịch nghĩa

Bốn chục năm nay về ở núi này
Vào triều không bổ ích gì, lại trở về phía đông
Đứng tựa câu lơn giờ lâu, đừng cho là lạ
Vì yêu áng mây lơ lửng, nhàn suốt ngày

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Bốn chục năm qua ở núi này
Vào triều vô bổ lại về ngay
Trước bao lơn đứng ai đừng lạ
Mến áng mây trôi rỗi suốt ngày
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
[1] Núi này. Chỉ núi Tam Sơn ở Hồ Gương, thuộc Sơn Âm.
[2] Vào triều. Năm 1202, Lục Du theo chiếu chỉ, đến Hàng Châu, soạn quốc sử, sau một năm lại trở về Sơn Âm.
[3] Trở về phía đông. Chỉ Sơn Âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Cô vân