18/09/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký ngày tương ngộ người bạn cũ

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2020 15:03

 

Nghìn dặm bèo mây bỗng gặp nhau,
Bao nhiêu mừng cảm bấy nhiêu sầu;
Rõ ràng năm trước người trong mộng,
Ngơ ngẩn ngày nay khách dưới lầu;
Nhất kiến đã đành ôn chuyện cũ,
Trùng phùng âu hẵng đợi duyên sau;
Một phen gặp gỡ phen thay đổi,
Trăng nước Hồ Đông vẫn một mầu.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Ký ngày tương ngộ người bạn cũ