05/12/2022 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Từ Ân tự tháp
登慈恩寺塔

Tác giả: Dương Bân - 楊玢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2013 13:03

 

Nguyên tác

紫雲樓上曲江平,
鴉噪殘陽表隴青。
莫上慈恩最高處,
不堪看又不堪聽。

Phiên âm

Tử vân lâu thượng Khúc giang bình,
Nha táo tàn dương biểu lũng thanh.
Mạc thướng Từ Ân tối cao xứ,
Bất kham khán hựu bất kham thinh.

Dịch nghĩa

Mây tía lơ lửng trên lầu, sông Khúc bình lặng,
Quạ gọi nhau về tổ cuối chiều, mồ mả thấy xanh cỏ.
Chớ leo lên nơi cao nhất của tháp chùa Từ Ân,
Vì sẽ những điều nghe và thấy sẽ khiến đau xót không chịu nổi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông quanh co lửng lơ mây dạo
Mồ mả xanh, quạ náo chiều tàn
Đừng lên cao nhất lan can
Tai nghe mắt thấy càng chan chứa buồn
Từ Ân tự tháp là tháp Đại Nhạn trong chùa Từ Ân, cao 300 thước, có 6 tầng, nay ở huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Chùa và tháp do vua Đường Cao Tông cho xây khoảng năm 650, đến khi tác giả lên chơi (khoảng 300 năm sau) thì nhà Đường đã mất ngôi về nhà Hậu Lương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bân » Đăng Từ Ân tự tháp