25/03/2023 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người lính thổi kèn

Tác giả: Thái Bá Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2017 21:33

 

Trong một trận đánh nọ
Có anh lính thổi kèn
Bị đối phương bắt được
Khi bị trúng mũi tên

Như những tù binh khác
Anh sẽ bị chém đầu
Anh van vỉ tha chết
Bằng những lời như sau:

“Tôi không hề chiến đấu
Không gươm kiếm, cung tên
Tôi vô hại, đơn giản
Chỉ là anh thổi kèn!”

“Thế thì càng đáng giết
Vì chính anh thổi kèn
Để khích lệ binh lính
Cổ vũ họ xông lên”

Câu chuyện chỉ có thế
Nhưng bài học thật sâu
Dù không phải dao kiếm
Đánh bằng lời cũng đau
Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Bá Tân » Người lính thổi kèn