10/08/2022 12:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Vương sứ quân hối nhật phiếm giang tựu Hoàng gia đình tử kỳ 1
陪王使君晦日泛江就黃家亭子二首其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:33

 

Nguyên tác

山豁何時斷,
江平不肯流。
稍知花改岸,
始驗鳥隨舟。
結束多紅粉,
歡娛恨白頭。
非君愛人客,
晦日更禁愁。

Phiên âm

Sơn khoát hà thời đoạn,
Giang bình bất khẳng lưu.
Sảo tri hoa cải ngạn,
Thuỷ nghiệm điểu tuỳ chu.
Kết thúc đa hồng phấn,
Hoan ngu hận bạch đầu.
Phi quân ái nhân khách,
Hối nhật cánh câm sầu.

Dịch nghĩa

Hang núi thông suốt kia nứt ra từ hồi nào,
Dòng sông phẳng lặng không có chịu trôi.
Mới biết hoa thay đổi bờ,
Vừa nghiệm ra rằng chim cứ bám sát thuyền.
Các ca nữ sao trang điểm lắm phấn hồng,
Tôi trước cảnh vui vẻ náo nhiệt thấy giận vì mình đầu bạc.
Trừ khi anh là người khách mến người,
Nếu không ngày cuối tháng này không làm bớt được buồn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hang núi nứt tự bao giờ,
Dòng sông phẳng lặng hững hờ không trôi.
Cứ tưởng hoa đổi bờ rồi,
Mới hay chim sát thuyền trôi trên dòng.
Trang điểm sao lắm phấn hồng,
Giận vì đầu bạc, trong lòng kém vui.
Trừ phi là khách mến người,
Cái ngày cuối tháng chẳng vơi được sầu.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Vương sứ quân hối nhật phiếm giang tựu Hoàng gia đình tử kỳ 1