10/02/2023 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi thu
悲秋

Tác giả: Triều Thuyết Chi - 晁說之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 23:38

 

Nguyên tác

白楊夾道起秋聲,
要使征人恨不平。
自笑一生成底事,
元常筆禿卻談兵。

Phiên âm

Bạch dương giáp đạo khởi thu thanh,
Yếu sử chinh nhân hận bất bình.
Tự tiếu nhất sinh thành để sự,
Nguyên Thường[1] bút ngốc khước đàm binh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cành bạch dương khi tiếng thu vừa nổi
Khiến chinh nhân ôm bao mối bất bình
Tự cười cho đời ta là như thế
Ném bút cùn để nói chuyện đao binh
[1] Tức Chung Dao 鍾繇 (151-230) tự Nguyên Thường, một nhà thư pháp nổi tiếng đời Tam Quốc, vì sinh kế phải bỏ việc viết lách đi theo nghiệp binh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Thuyết Chi » Bi thu