22/09/2023 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim nhân bổng ngọc bàn - Du sơn
金人俸玉盤-遊山

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 08:51

 

Nguyên tác

愛山幽,
緣山人,
到山深。
無人處,歷亂雲林。
禪宮樵徑,
棕鞋桐帽獨行吟。
東溪明月,
恰離離相向招尋。

輞川詩,
柴桑酒,
宣子杖,
戴公禁。
盡隨我,此地登臨。
振衣千仞,
須教煙霧蕩胸襟。
醉歌一曲,
指青山做個知音。

Phiên âm

Ái sơn u
Duyên sơn nhân
Đáo sơn thâm
Vô nhân xứ lịch loạn vân lâm
Thiền cung tiều kính
Tông hài đồng mạo độc hành ngâm
Đông khê minh nguyệt
Kháp li ti tương hướng chiêu tầm

Võng Xuyên thi
Sài Tang tửu
Tuyên Tử trượng
Đái Công cầm
Tận tuỳ ngã thử địa đăng lâm
Chấn y thiên nhận
Tu giao yên vụ đãng hung khâm
Tuý ca nhất khúc
Chỉ thanh sơn tố cá tri âm

Bản dịch của Phan Văn Các

Quý thanh u
Yêu sơn nhân
Đến sơn thâm
Chốn không người dạo khắp vân lâm
Chùa Thiền lối củi
Mũ đồng hài cỏ một mình ngâm
Khe đông trăng sáng
Sáng tràn trề như vẫy như tìm

Võng Xuyên thơ
Sài Tang rượu
Tuyên Tử trượng
Đái Công cầm
Theo ta hết chốn ấy đăng lâm
Non cao rũ áo
Cho mây mù phả tận buồng tim
Ca say một khúc
Chỉ non xanh làm bạn tri âm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Kim nhân bổng ngọc bàn - Du sơn