03/12/2022 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí đạo vô nan
至道無難

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 23:01

 

Nguyên tác

至道無難莫道難,
回頭轉腦覺瞞肝。
將三腳向求心聻,
大似鯰魚上竹竿。

Phiên âm

Chí đạo vô nan mạc đạo nan,
Hồi đầu chuyển não giác man can.
Tương tam cước[1] hướng cầu tâm tiệm[2],
Đại tự niêm ngư thướng trúc can.

Dịch nghĩa

Đạo lớn không khó đừng nói khó,
Quay đầu, động não, cảm thấy mờ mịt.
Nếu lấy con lừa ba chân mà đi tìm tâm,
Thì có khác gì con cá măng leo lên được cần trúc.

Bản dịch của Huệ Chi

Đạo lớn khó gì đừng nói khó,
Bần thần vặn óc với quay đầu.
Tâm kia, lại muốn tìm ra quỷ,
Cá vọt cành tre, có khác đâu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988 (có sửa chữa)
[1] Thơ văn Lý Trần in là “tam khước” 三卻, đây sửa lại là “tam cước” 三腳, tức “tam cước lư” 三腳驢, là con lừa ba chân, hình ảnh Phật giáo dùng để chỉ thứ không có thật và cũng chỉ sự hợp nhất giữa có và không, lấy từ chuyện đệ tử hỏi Phật là gì, Dương Kỳ trả lời là con lừa ba chân chạy tứ tung.
[2] Chữ trong nhà Phật dùng để răn bảo. Câu này ý nói nếu mang tâm suy luận mà muốn tìm lấy tâm chân thật, chẳng khác gì cá da trơn mà trèo lên cây, khó khăn vô cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Chí đạo vô nan