19/01/2021 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Syros, đảo Hy Lạp
Syros

Tác giả: Tomas Tranströmer

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2015 11:41

 

Nguyên tác

I Syros hamn låg överblivna handelsfartyg i väntan.
Stäv vid stäv. Förtöjda sedan flera år:
CAPERION, Monrovia
KRITON, Andros
SCOTIA, Panama

Mörka tavlor på vattnet, man har hängt undan dem.

Som leksaker från vår barndom som vuxit till jättar
och anklagar oss
för det vi aldrig blev.

XELATROS, Pireus
CASSIOPEJA, Monrovia.
Havet har läst färdigt dem.

Men när vi första gången kom till Syros, det var om natten,
vi såg stäv vid stäv vid stäv i månskenet och tänkte:
vilken mäktig flotta, lysande förbindelser!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Các tàu hàng bị bỏ quên còn nằm chờ trong cảng Syros
Một sống mũi tàu sát bên sống mũi khác. Tàu neo đã nhiều năm
CAPERION, Monrovia
KRITON, Andros
SCOTIA, Panama

Những bức tranh thấm đen trong nước, người ta đã tháo móc ra rồi

Như các đồ chơi tuổi thơ của chúng ta, từ nay chúng ta đã khôn lớn
Chúng tố cáo chúng ta
về những gì mãi mãi chúng ta không thể trở thành được

XELATROS, Pireus
CASSIOPEJA, Monrovia.
Đại dương đã kết thúc việc đọc tên chúng ta

Khi chúng ta đến Syros lần đầu, trời lại tối
các sống mũi tàu nằm sát cái này với cái khác dưới ánh trăng làm chúng ta suy tưởng:

đoàn tàu sao mà to lớn, và bao nhiêu nét dáng đều đặn vây ta!
Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tomas Tranströmer » Syros, đảo Hy Lạp