16/08/2022 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi đường

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2010 04:36

 

Biết đường dài đến bao nhiêu
Mà gió, mà bụi, mà nhiều người đi
Ta còn chờ mãi mà chi
Con đường ấy, một người đi, không về
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Hỏi đường