23/10/2021 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trai
山齋

Tác giả: Hướng Tử Nhân - 向子諲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 08:49

 

Nguyên tác

橫側數峰碧,
逶迤一徑開。
無人相就宿,
時有白雲來。

Phiên âm

Hoành trắc sổ phong bích,
Uy di nhất kính khai.
Vô nhân tương tựu túc,
Thời hữu bạch vân lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngang hông vài núi biếc,
Quanh co lối nhỏ ra.
Không người cùng trú ngụ,
Chỉ toàn mây trắng qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hướng Tử Nhân » Sơn trai