28/11/2021 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán cung khúc kỳ 2
漢宮曲其二

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:27

 

Nguyên tác

繡幕珊瑚鉤,
春開翡翠樓。
深情不肯道,
嬌倚鈿箜篌。

Phiên âm

Tú mạc san hô câu,
Xuân khai phí thuý lâu.
Thâm tình bất khẳng đạo,
Kiều ỷ điền không hầu[1].

Dịch nghĩa

Màn thêu kéo lên, móc vào móc bằng ngọc san hô,
Người đẹp xuất hiện trên lầu màu lông chim phi thuý.
Tình ý sâu sắc không thể tả bằng lời,
Nàng e lệ đứng tựa bên cây đàn không hầu chạm vàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Màn gấm thêu máng san hô móc
Người đẹp bên một góc thuý lầu
Dùng lời khôn tả tình sâu
Nàng e lệ đứng, không hầu kề bên
[1] Một thứ đàn dây, trông giống đàn sắt nhưng nhỏ hơn. Tương truyền loại này có trước đời Hán, thời Hán Vũ Đế chỉ dùng vào những lúc cúng tế Thái Nhất và Hậu Thổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Hán cung khúc kỳ 2