09/02/2023 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả mít

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:36

 

Thân em như quả mít trên cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có yêu xin đóng cọc[1],
Đừng mân mó nữa nhựa ra tay.
(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Thân em như quả mít trên cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có yêu thì đóng nõ,
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
- Bản Quốc văn tùng ký
Thân em như quả mít trên cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có thương thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh quả mít

Của tôi như quả mít trên cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
- Bản Quế Sơn thi tập
Ba la mật

Dái này hẳn ở chạc ba cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có say xin đóng cọc,
Chớ đừng mân mó nhựa ra tay.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Theo kinh nghiệm dân gian, nếu để mít chín trên cây thì khi bị gió lay quả mít có thể bị tụt nõ rơi xuống đất. Vì thế khi quả mít đã già, người ta thường trảy xuống, đóng cọc tre vào chỗ cuống mít, sau đó đem phơi nắng cho chóng chín.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Quả mít