07/12/2021 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chi Lăng nhân kỳ 2
支陵人其二

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2013 14:38

 

Nguyên tác

行尋地勢滅明軍,
路耆跟引時平明。
打私柴路無人識,
步從足伯不團團。

Phiên âm

Hành tầm địa thế diệt Minh quân,
Lộ kỳ ngân dẫn thời bình minh.
Đả tư sài lộ vô nhân thức,
Bộ tùng túc bá bất đoàn đoàn.

Dịch nghĩa

Đi tìm địa thế diệt quân Minh
Theo cụ dẫn đường đi từ sáng ngày
Đường riêng của người hái củi không ai biết
Theo sát chân lão không loanh quanh

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Đi tìm thế đất diệt quân Minh
Cụ già dẫn lối tự bình minh
Đường riêng hái củi không ai biết
Bước theo sát gót, chẳng loanh quanh
Bài thơ do cố đại tá nhà văn Lê Văn Chương cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Chi Lăng nhân kỳ 2