19/09/2021 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (XVI)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2017 21:14

 

Nguyên tác

蓮台得坐最高層,
我許凡夫願力能。
頃刻人心翻作佛,
斯須水觀化為冰。
玉抽瑪瑙階前樹,
金匝琉璃地上繩。
無限天花滿衣祴,
十方佛國任飛騰。

Phiên âm

Liên đài đắc toạ tối cao tằng,
Ngã hứa phàm phu nguyện lực năng.
Khoảnh khắc nhân tâm phiên tác phật,
Tư tu thuỷ quán hoá vi băng.
Ngọc trừu mã não giai tiền thụ,
Kim tạp lưu ly địa thượng thằng.
Vô hạn thiên hoa mãn y cai,
Thập phương Phật quốc nhậm phi đằng.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Sức người tu nguyện đủ công năng,
Ngồi được đài sen phẩm thượng tằng.
Một niệm phàm tâm sanh tánh Phật,
Sát ba thuỷ quán hoá thành băng.
Cây châu ngay lối đường vàng thẳng,
Dây báu làm ranh đất ngọc giăng.
Biết mấy thiên hoa đầy giỏ quý,
Mười phương cảnh Phật mặc phi đằng!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (XVI)