18/08/2022 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc giang biên liễu
賦得江邊柳

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 10:35

 

Nguyên tác

翠色連荒岸,
煙姿入遠樓。
影鋪秋水面,
花落釣人頭。
根老藏魚窟,
枝低系客舟。
蕭蕭風雨夜,
驚夢復添愁。

Phiên âm

Thuý sắc liên hoang ngạn,
Yên tư nhập viễn lâu.
Ảnh phô thu thuỷ diện,
Hoa lạc điếu nhân đầu.
Căn lão tàng ngư quật,
Chi đê hệ khách chu.
Tiêu tiêu phong vũ dạ,
Kinh mộng phức thiêm sầu.

Dịch nghĩa

Màu xanh biếc liên tiếp với bờ hoang
Dáng dấp khói sương nhập vào lầu xa
Bóng phô trương trên mặt nước mùa thu
Hoa rụng xuống đầu người đi câu
Rễ già làm hang cho cá ẩn nấp
Cành rủ xuống để thuyền khách cột
Reo vi vu trong đêm mưa gió
Giấc mộng kinh hãi càng buồn thêm

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bãi hoang màu biếc nối,
Thấp thoáng khói vào lầu.
Mặt nước thu in bóng,
Người câu hoa rụng đầu.
Rễ già cho cá nấp,
Cành rủ chạm thuyền neo.
Nghe tiếng đêm mưa gió,
Hãi hùng tỉnh mộng sâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Phú đắc giang biên liễu