03/08/2020 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Tịnh Tâm hay chuồn chuồn

Tác giả: Nam Trân - Nguyễn Học Sỹ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 11/10/2008 00:49

 

Tặng Đào Đăng Vỹ

Trên mặt hồ thu
Chuồn chuồn đạp nước.
Con sau, con trước
Vẽ bức hồi văn.
Lững chững Chị Hằng
Sắp rơi xuống nước.

Lướt mặt hồ thu,
Chuồn chuồn đạp nước,
Bay xuôi, bay ngược,
Dệt bức hồi văn
Quyết đỡ Chị Hằng
Khỏi rơi xuống nước.
Nhưng Chị Hằng trên điện Quảng Hàn
Thong dong dạo gót lối mây ngàn,
Hững hờ nào biết chuồn chuồn đã
Vì Chị cho nên nhọc cánh vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân » Hồ Tịnh Tâm hay chuồn chuồn