29/03/2023 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 1
菩薩蠻其一

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:15

 

Nguyên tác

花明月黯籠輕霧,
今霄好向郎邊去!
鏟襪步香階,
手提金縷鞋。
畫堂南畔見,
一向偎人顫。
奴為出來難,
教君恣意憐。

Phiên âm

Hoa minh nguyệt âm phi khinh vụ
Kim tiêu hảo hướng lang biên khứ
Sái miệt bộ hương giai
Thủ đề kim lũ hài
Họa đường nam bạn kiến
Nhất hướng ôi nhân chiến
Nô vị xuất lai nan
Giáo lang tứ ý lân

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trăng lu hoa thắm bay mù nhẹ
Đêm nay đến với chàng duyên thế
Tất xẻ dẫm thềm thơm
Tay xách dép chỉ vàng
Mé nhà nam gặp mặt
Kháp chàng run bần bật
Ra đây khó vô vàn
Yêu em mấy tuỳ chàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Bồ tát man kỳ 1