27/05/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức cúc
憶菊

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 17:48

 

Nguyên tác

悵望西風抱悶思,
蓼紅葦白斷腸時。
空籬舊圃秋無跡,
冷月清霜夢有知。
念念心隨歸雁遠,
寥寥坐聽晚砧遲。
誰憐我為黃花瘦,
慰語重陽會有期。

Phiên âm

Trướng vọng tây phong bão muộn ti (tư),
Liệu hồng vi bạch đoạn trường thì.
Không ly cựu phố thu vô tích,
Lãnh nguyệt thanh sương mộng hữu tri.
Niệm niệm tâm tuỳ quy nhạn viễn,
Liêu liêu toạ thính vãn châm trì.
Thuỳ liên ngã vị hoàng hoa sấu,
Uỷ ngữ trùng dương hội hữu kỳ.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Ngóng gió tây về luống ngẩn ngơ,
Nhìn lau liễu tốt ruột vò tơ.
Vườn hoang, giậu vắng thu đâu nhỉ,
Trăng lạnh, sương trong mộng thấy chưa?
Lòng vướng vít theo đàn nhạn khuất,
Tai văng vẳng lọt tiếng chày thưa.
Thương mình gầy cũng vì hoa đấy,
Này tiết trùng duơng hãy đợi chờ.
蘅蕪君 - Hành Vu quân (Bảo Thoa)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Ức cúc