28/05/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đi giữa ngày đầu hạ

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 15:03

 

Ba trận mưa mây, một trận nồm
Nhạt màu nắng quái nhuộm chiều hôm
Em đi, đàn hát đêm dằng dặc
Bưởi cuối mùa hoa bịn rịn thơm
12-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Em đi giữa ngày đầu hạ