18/01/2021 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh liêm tại vọng
杏帘在望

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 10:37

 

Nguyên tác

杏帘招客飲,
在望有山莊。
菱荇鵝兒水,
桑榆燕子梁。
一畦春韭熱,
十里稻花香。
盛世無飢餒,
何須耕織忙。

Phiên âm

Hạnh liêm chiêu khách ẩm,
Tại vọng hữu sơn trang.
Lăng hạnh nga nhi thuỷ,
Tang du yến tử lương.
Nhất huề xuân cửu nhiệt,
Thập lý đạo hoa hương.
Thịnh thế vô cơ nỗi,
Hà tu canh chức mang.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Cờ rượu treo mời khách,
Kề non dựng một tòa.
Cỏ thơm ao tắm ngỗng,
Dâu tốt yến xây nhà.
Rau xuân xanh bát ngát,
Mùi lúa nức gần xa.
Đời thịnh nào ai đói.
Canh cửi vội chi mà.
Bảo Ngọc kính đề.
Bài này của Lâm Đại Ngọc 林黛玉 làm giúp cho Giả Bảo Ngọc 賈寶玉.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hạnh liêm tại vọng