24/01/2022 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký nội
寄内

Tác giả: Khổng Bình Trọng - 孔平仲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 03:14

 

Nguyên tác

試說途中景,
方知別後心。
行人日暮少,
風雪亂山深。

Phiên âm

Thí thuyết đồ trung cảnh,
Phương tri biệt hậu tâm.
Hành nhân nhật mộ thiểu,
Phong tuyết loạn sơn thâm.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Cảnh dọc đường thử nghe qua
Mới hay lòng kẻ xa nhà bấy lâu
Người đi tất tả tối ngày
Non sâu gió loạn tuyết bay não nề.
Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Văn hoá, 1994.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Bình Trọng » Ký nội