27/03/2023 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07
蒼梧竹枝歌其七

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2005 20:11

 

Nguyên tác

長江波浪渺無涯,
三五遊船趁夜開。
無月無燈看不見,
琵琶聲自水中來。

Phiên âm

Trường giang ba lãng diểu vô nhai,
Tam ngũ du thuyền sấn dạ khai.
Vô nguyệt vô đăng khan bất kiến,
Tỳ bà thanh[1] tự thuỷ trung lai.

Dịch nghĩa

Sông Trường sóng nước chẳng thấy bờ,
Ba năm thuyền lướt trong đêm mờ.
Không trăng không đèn nhìn chẳng rõ,
Tiếng tì bà đâu đó vẳng trên sông.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trường giang sóng nước chẳng thấy bờ,
Vài mảnh thuyền con lướt thẩn thơ.
Không đèn không trăng nhìn chẳng được,
Tỳ bà ai vẳng tự sông mờ.
[1] Tiếng đàn của hai bà phi của vua Thuấn, tức Nga Hoàng và Nữ Anh. Vua Thuấn đi tuần phương nam, chết ở Thương Ngô. Hai phi đi tìm, khóc nước mắt nhỏ xuống những cây trúc thành vết lốm đốm và tự trầm chết theo chồng bên dòng sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07