30/09/2022 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu sơn cư
早秋山居

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 08:30

 

Nguyên tác

山近覺寒早,
草堂霜氣晴。
樹凋窗有日,
池滿水無聲。
果落見猿過,
葉乾聞鹿行。
素琴機慮靜,
空伴夜泉清。

Phiên âm

Sơn cận giác hàn tảo,
Thảo đường sương khí tình.
Thụ điêu song hữu nhật,
Trì mãn thuỷ vô thanh.
Quả lạc kiến viên quá,
Diệp can văn lộc hành.
Tố cầm cơ lự tĩnh,
Không bạn dạ tuyền thanh.

Dịch nghĩa

Ở gần núi biết trời lạnh sớm
Nhà thảo đường sương bay lúc trời tạnh
Cây héo lá, cửa sổ có mặt trời
Ao đầy, nước lặng lẽ
Quả cây rụng thấy vượn đến
Lá khô nghe rõ chân hươu đi
Gảy đàn không dây, lòng lo nghĩ đều yên
Chỉ bạn với nước suối ban đêm

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Sườn non một mái thảo đường
Trời quang sớm lạnh, hơi sương bời bời
Cây tàn, ngoài cửa nắng soi
Mặt ao lặng lẽ khắp nơi nước đầy
Vượn tìm quả rụng bên cây
Lá khô nghe rõ tiếng bầy hươu ra
Gảy đàn, lo nghĩ đều qua
Đêm thanh khe suối cùng ta vui vầy
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Tảo thu sơn cư