02/04/2023 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thề non nước

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2005 18:37

 

Nước non nặng một nhời thề
Nước đi đi mãi không về cùng non
Nhớ nhời nguyện nước thề non
Nước đi chưa lại non còn đứng không
Non cao những ngóng cùng trông
Suối tuôn[1] dòng lệ chờ mong tháng ngày
Xương mai một nắm hao gầy
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương
Giời tây chiếu[2] bóng tà dương
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha
Non cao tuổi vẫn chưa già
Non thời nhớ nước, nước mà quên non!
Dẫu rằng[3] sông cạn đá mòn
Còn non còn nước hãy còn thề xưa
Non xanh[4] đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
Nước non hội ngộ còn luôn
Bảo cho non chớ có buồn làm chi!
Nước kia dù hãy còn đi
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui
Nghìn năm giao ước kết đôi
Non non nước nước không[5] nguôi nhời thề
Theo Nguyễn Khắc Xương trong Tuyển tập Tản Đà thì bài thơ này được viết vào năm 1920. Sau đó, từ bài thơ, Tản Đà viết thành một truyện ngắn cũng lấy tên Thề non nước và in trong tập Tản Đà tùng văn. Trong truyện, bài thơ được đề lên bức tranh sơn thuỷ với cô đầu Vân Anh. Năm 1925, Tản Đà lại in riêng bài thơ vào tập Thơ Tản Đà (Nghiêm Hàm ấn quán, Hà Nội, 1925) và có đổi 5 chữ như trong chú thích.

Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn:
1. Tản Đà tùng văn, Tản Đà thư điếm, Hà Nội, 1922
2. Thề non nước, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1940
3. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
4. Tuyển tập Tản Đà, NXB Văn học, Hà Nội, 1986
5. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, Hà Nội, 2002
[1] Trong Thơ Tản Đà (1925) đổi thành “khô”.
[2] Trong Thơ Tản Đà (1925) đổi thành “ngả”.
[3] Trong Thơ Tản Đà (1925) đổi thành “Dù cho”.
[4] Trong Thơ Tản Đà (1925) đổi thành “cao”.
[5] Trong Thơ Tản Đà (1925) đổi thành “chưa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Thề non nước