19/10/2021 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quà Tết

Tác giả: Nguyễn Hữu Toàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2015 16:05

 

Hái bông đào thắm ngày xuân mới
Gửi tới người vui Tết nơi xa
Dẫu tới nơi em hoa có héo
Còn thơm phong vị Tết quê nhà
Xuân 1994

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Toàn » Quà Tết