31/01/2023 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá như anh ước được điều này
Supposing I dreamed this

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/09/2021 08:20

 

Nguyên tác

(supposing i dreamed this)
only imagine, when day has thrilled
you are a house around which
i am a wind-
your walls will not reckon how
strangely my life is curved
since the best he can do
is to peer through windows, unobserved
- listen, for (out of all
things) dream is noone’s fool;
if this wind who i am prowls
carefully around this house of you
love being such, or such,
the normal corners of your heart
will never guess how much
my wonderful jealousy is dark
if light should flower:
or laughing sparkle from
the shut house (around and around
which a poor wind will roam.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

(giá như anh ước được điều này)
tưởng rằng, lúc đang sống bên ngày
em là ngôi nhà mà quanh đó
gió lùa vào là chính anh đây-
vách tường nhà em đoán ra không
lạ là cuộc sống anh uốn cong
vì điều tốt nhất chàng có được
nhìn qua cửa sổ, dễ như không
- lắng nghe, hết (mọi thứ bên ngoài
cơn) mơ ngớ ngẩn chẳng của ai;
là gió nên anh đi rình rập
em cẩn thận quanh với nhà này
thích được như thế, hoặc thế thôi,
những góc tim em bình thường thôi
sẽ chẳng bao giờ em tính được
ghen tuyệt trong đêm của anh rồi
nếu mà ánh sáng sẽ ra hoa:
hoặc cười lấp lánh từ trong nhà
ngôi nhà đóng cửa (xung quanh hết
cơn gió dịu mềm vẫn đi qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Giá như anh ước được điều này