23/05/2024 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa vũ nhập hành quân lục đệ trạch
乘雨入行軍六弟宅

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:51

 

Nguyên tác

曙角淩雲罷,
春城帶雨長。
水花分塹弱,
巢燕得泥忙。
令弟雄軍佐,
凡才汙省郎。
萍漂忍流涕,
衰颯近中堂。

Phiên âm

Thự giác lăng vân bãi,
Xuân thành đái vũ trường.
Thuỷ hoa phân tiệm nhược,
Sào yến đắc nê mang.
Lệnh đệ hùng quân tá,
Phàm tài ô tỉnh lang.
Bình phiêu nhẫn lưu thế,
Suy táp cận trung đường.

Dịch nghĩa

Tiếng ốc ban mai tắt tuốt trong mây cao,
Thành vào mùa xuân mưa cứ rơi mãi.
Hoa dưới nước chia cái rãnh chảy yếu,
Chim én làm tổ bận rộn tha bùn về.
Chú em họ hiên ngang làm phụ tá hành quân,
Tài tầm thường chỉ làm ngượng mặt quan thôi.
Kiếp bèo trôi cố nhịn đừng để rơi nước mắt,
Thổi tạt tới gần trong nơi làm việc của quan.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ốc sáng trong mây tắt,
Thành xuân phủ mưa dầm.
Hoa nước chia rãnh yếu,
Yến tổ chăm ngậm bùn.
Chú em giúp lính mạnh,
Tài hèn bẽ mặt quan.
Bèo trôi nín rơi lệ,
Giữa sảnh lết tới gần.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa vũ nhập hành quân lục đệ trạch