04/02/2023 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia tay

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/06/2009 09:49

 

Phố cũ chia tay ngày nắng tắt
Chớp còn nháy biển mắt mưa cơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chia tay