12/06/2024 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân bài viết về thơ Nguyễn Duy

Tác giả: Nguyễn Lam Điền - Nguyễn Thanh Huyền

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:49

 

(tặng em)

Này em, báo có đăng không
Hay bài đã tỏng tòng tong mất rồi
Cái thời dốt nát lên ngôi
Anh em nhà báo vẫn ngồi lên trang
Cái đời đắng dọc cay ngang
Phóng viên thì vẫn cứ đàng hoàng vui
Nợ nhau tiếng khóc câu cười
Nợ dân một cách sống đời công dân
Nếu mà báo có lần khân
Thì bài anh sẽ cắt dần thành tin
Như con dông ở quê mình
Nằm trong hang cát trùng trình ăn đuôi
Mình ăn bớt thịt mình thôi
Để cho yên bụng những người ăn nhau
Dằn lòng những chữ cùng câu
Biết đâu móc ở trên đầu ngoặc ai
Cứ nhìn về phía tương lai
Báo công khai báo công khai rất mùi
Còn bao nhiêu chuyện lấp vùi
Bắc thang lên cậy ông trời lên trang…
(7-7-2010)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lam Điền » Nhân bài viết về thơ Nguyễn Duy