09/04/2020 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03
四時田園雜興-晚春其三

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 20:14

 

Nguyên tác

蝴蝶雙雙入菜花,
日長無客到田家。
雞飛過籬犬吠竇,
知有行商來買茶。

Phiên âm

Hồ điệp song song nhập thái hoa,
Nhật trường vô khách đáo điền gia.
Kê phi quá ly khuyển phệ đậu,
Tri hữu hành thương lai mãi trà.

Bản dịch (của Bản dịch của Hoàng Tạo)

Vườn rau đôi bướm lượn trên hoa
Ngày vắng nhà nông ít khách qua
Chó sủa lỗ tường, gà vượt giậu
Biết ngay có bác lái mua trà
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Tứ thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03