25/10/2021 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời mọc
日出

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 06:30

 

Nguyên tác

哦哦,环天都是火云!
好象是赤的游龙,赤的狮子,
赤的鲸鱼,赤的象,赤的犀。
你们可都是亚坡罗的前驱?
  
哦哦,摩托车前的明灯!
你二十世纪底亚坡罗!
你也改乘了摩托车吗?
我想做个你的助手,你肯同意吗?
  
哦哦,光的雄劲!
玛瑙一样的晨鸟在我眼前飞腾。
明与暗,刀切断了一样地分明!
这正是生命和死亡的斗争!
  
哦哦,明与暗,同是一样的浮云。
我守看着那一切的暗云……
被亚坡罗的雄光驱除干净!
是凯旋的鼓吹呵,四野的鸡声!

Bản dịch của Phan Văn Các

Ồ, ồ, khắp trời đều là mây lửa!
Như sư tử đỏ, như con rồng màu đỏ
Như kình ngư, như dã tượng, tê ngưu
Màu đỏ. Các ngươi là sứ giả Apollo

Ô, ngọn đèn phía trước mô tô
Ngươi Apollo của thế kỷ hai mươi!
Ngươi nay cũng chuyển dùng xe bình bịch?
Tôi muốn làm tài xế. Ngươi có chịu thuê tôi?

Ồ, ồ! Sức mạnh của ánh sáng!
Như mã não, những cánh chim mai trước mắt tôi bay lượn
Sáng và tối, như dao cắt rạch ròi!
Sáng là mây trôi, tối cũng là mây trôi

Cũng là mây trôi, cớ sao chia sáng tối?
Tôi dõi theo hết thảy mọi mây mờ...
Bị xua tan bởi ánh sáng Apollo!
Tôi mới biết tiếng gà giữa đồng không còn có một ý nghĩa sâu xa vời
vợi!
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Mặt trời mọc