09/08/2022 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phòng binh tào Hồ mã
房兵曹胡馬

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:24

 

Nguyên tác

胡馬大宛名,
鋒稜瘦骨成。
竹批雙耳峻,
風入四蹄輕。
所向無空闊,
真堪托死生。
驍騰有如此,
萬里可橫行。

Phiên âm

Hồ[1] mã Đại Uyển[2] danh,
Phong lăng sấu cốt thành.
Trúc phê song nhĩ tuấn,
Phong nhập tứ đề khinh.
Sở hướng vô không khoát,
Chân kham thác tử sinh.
Kiêu đằng hữu như thử,
Vạn lý khả hoành hành.

Dịch nghĩa

Con ngựa Hồ nổi tiếng là giống Đại Uyển
Xương gầy gò như làm bằng cạnh cây mác
Hai tai dựng đứng như lá tre
Bốn vó nhẹ nhàng như hơi gió
Hướng tới vùng cao rộng mênh mông
Thực sẵn sàng phó mặc cho sống chết
Có chạy vùn vụt như thế
Thì mới tha hồ vùng vẫy muôn dặm

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đại Uyển ngựa lừng danh
Xương gầy thép đúc thành
Đôi tai tre dựng thẳng
Bốn vó gió lùa nhanh
Hẵng tới vùng cao rộng
Chi nài chốn tử sanh
Phi đằng như thế ấy
Muôn dặm cứ hoành hành
(Năm 741)

Phòng binh tào tức Phòng Quản.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Phiếm chỉ vùng biên cương phía bắc Trung Quốc, nay là Mông Cổ và Tân Cương (Tây Vực).
[2] Vùng đất thời Hán chỉ vùng Tây Vực, nay một đất thuộc Trung Á.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phòng binh tào Hồ mã