02/07/2022 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Kỳ sơn kỳ 1
武旗山其一

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2016 14:32

 

Nguyên tác

結構何年化匠靈,
旗山一帶望青青。
錦峯特地舖羅帶,
文石連天樹旆旌。
谷擁風廻鳴皷響,
泉飛水激作金聲。
吾州自古生名將,
麾指江山轉盻清。

Phiên âm

Kết cấu hà niên hoá tượng linh,
Kỳ sơn nhất đới vọng thanh thanh.
Cẩm phong đặc địa phô la đới,
Văn thạch liên thiên thụ bái tinh.
Cốc ủng phong hồi minh cổ hưởng,
Tuyền phi thuỷ kích tác kim thanh.
Ngô châu tự cổ sinh danh tướng,
Huy chỉ giang sơn chuyển hễ thanh.

Dịch nghĩa

Ông thợ trời thiêng liêng dựng lên tự năm nào
Một dãy núi Vũ Kỳ trông màu xanh xanh
Những đỉnh núi đẹp đẽ dựng lên như dải lụa phơi
Những tảng đá hoa chót vót cao ngất trời như cắm cờ xí
Hang kín gió xoáy khác nào tiếng trống đổ hồi
Nước vỗ suối phun tựa như tiếng chiêng gõ nhịp
Châu ta ngày xưa sinh nhiều vị danh tướng
Vẫy tay chốc lát non sông trong sạch

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Hoá công xây đắp tự bao giờ,
Một dải xanh xanh núi Vũ Kỳ.
Đỉnh gấm chênh vênh phơi dải lụa,
Đá vằn chót vót dựng cờ mây.
Khe vùng ngọn nước hồi chuông giục,
Gió xoáy bên hang dịp trống bay.
Danh tướng châu ta xưa có sẵn,
Ra tay non nước quét thanh ngay.
Núi Vũ Kỳ thuộc tỉnh Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Vũ Kỳ sơn kỳ 1