19/01/2022 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Lý Nguyên Ưng - 李元膺

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 05:37

 

Nguyên tác

彩旗畫柱清明後,
花前姊妹爭攜手。
先緊繡羅裙,
輕衫束領巾。

瑣繩金釧響,
漸出花梢上。
笑裏問高低,
盤雲嚲玉螭。

Phiên âm

Thái kỳ hoạ trụ thanh minh hậu,
Hoa tiền tỷ muội tranh huề thủ.
Tiên khẩn tú la quần,
Khinh sam thúc lĩnh cân.

Toả thằng kim xuyến hưởng,
Tiệm xuất hoa tiêu thượng.
Tiếu lý vấn cao đê,
Bàn vân đả ngọc ly.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tiết thanh minh cột đu cờ cắm
Bên hoa chị em đua sắc thắm
Khép kín mảnh quần hồng
Áo mỏng lồng khăn quấn

Vòng, thừng chạm leng keng
Vượt ngọn cây cao thẳm
Cười hỏi: đã cao chưa?
Trâm cài mây thấp thoáng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nguyên Ưng » Bồ tát man