01/10/2022 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi núi

Tác giả: Viên Thành thiền sư - 員成禪師

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 09:43

 

Lững đững bên trời ngọn giáng thưa,
Rặng bờ thu thảo ngớt cơn mưa.
Rêu xanh đá mọc nhìn đường cũ,
Khói biếc thành xây tưởng dấu thưa.
Mây phủ dịp cầu sen ẩn ước,
Cây lồng bóng nước cảnh thừa ưa.
Khách quen năm trước bây giờ đến,
Thử hỏi non song đã biết chưa?
Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 31

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Thành thiền sư » Chơi núi