27/09/2022 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hứng kỳ 6
秋興其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:30

 

Nguyên tác

瞿塘峽口曲江頭,
萬里風煙接素秋。
花萼夾城通御氣,
芙蓉小苑入邊愁。
珠幕繡柱圍黃鶴,
錦纜牙檣起白鷗。
回首可憐歌舞地,
秦中自古帝王州。

Phiên âm

Cù Đường Giáp Khẩu Khúc giang đầu,
Vạn lý phong yên tiếp tố thu.
Hoa Ngạc Giáp Thành thông ngự khí,
Phù Dung Tiểu Uyển nhập biên sầu
Châu liên tú trụ vi hoàng hộc,
Cẩm lãm nha tường khởi bạch âu.
Hồi thủ khả liên ca vũ địa,
Tần Trung[1] tự cổ đế vương châu.

Dịch nghĩa

Cửa kẽm Cù Đường ở đầu sông Khúc,
Khói và gió thu liên tiếp muôn dặm.
Hoa Ngạc, Giáp Thành thông suốt khí vua,
Phù Dung, Tiểu Uyển tràn nỗi buồn biên giới.
Rèm châu cột vẽ vây kín hạc vàng,
Dây gấm cột ngà bay lên âu trắng.
Ngó lại ngậm ngùi thương nơi múa hát
Tần Trung từ xưa vốn là nơi đất vua chúa.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên bờ sông Khúc, kẽm Cù Đường
Mây gió thu giăng vạn dặm trường
Hoa Ngạc, Giáp Thành hương ngự đạo
Phù Dung, Tiểu Uyển hận biên cương
Hộc vàng: trụ vóc rèm châu nhốt
Âu trắng: buồm ngà giải gấm gương
Ngoảnh lại ngùi thương nơi múa hát
Tần Trung xưa vốn đất quân vương.
(Năm 766)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chỉ Quan Trung, hiểu nghĩa rộng là nơi nhà vua dựng nghiệp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu hứng kỳ 6