14/07/2024 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Giang tự tị thử
清江寺避暑

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 18:53

 

Nguyên tác

不到清江寺,
至今幾二年。
夏日苦煩熱,
扶杖來參禪。
涸井水容甕,
新松枝及肩。
消息有如是,
俯仰徒茫然。
寺僧見吾至,
拾果羅吾前。
未辨色空界,
但求人世憐。
何處小風引,
額手甎床眠。
一鐘叩殘夢,
歸來明月天。

Phiên âm

Bất đáo Thanh Giang tự,
Chí kim kỷ nhị niên.
Hạ nhật khổ phiền nhiệt,
Phù trượng lai tham thiền.
Hạc tỉnh thuỷ dung ủng,
Tân tùng chi cập kiên.
Tiêu tức hữu như thị,
Phủ ngưỡng đồ mang nhiên.
Tự tăng kiến ngô chí,
Thập quả la ngô tiền.
Vị biện sắc không giới,
Đãn cầu nhân thế liên.
Hà xứ tiểu phong dẫn,
Ngạch thủ chuyên sàng miên.
Nhất chung khấu tàn mộng,
Quy lai minh nguyệt thiên.

Dịch nghĩa

Không đến chùa Thanh Giang
Tới nay đã gần hai năm
Hè này nóng bức rất khó chịu
Lại cống gậy đến thăm chùa
Giếng cạn nước chỉ còn một hũ
Cây thông mới mọc cành mới ngang vai
Sự hao lớn là cơ trời như thế
Cúi ngủa cũng chỉ mơ hồ không thể biết được
Sư chùa thấy ta đến
Đem quả bày ra trước mặt ta
Chưa phân biệt thế nào là sắc là không
Hãy cầu được người đời thương đến
Cơn gió nhẹ từ đâu thoảng qua
Nằm trên nền gạch vắt tay lên trán ngủ
Bỗng một tiếng chuông khua tỉnh giấc mộng
Khi trở về đã đầy trời trăng sáng

Bản dịch của Lê Phụng

Từ hai năm nấy đến giờ
Chưa về lậy Phật bên chùa Thanh Giang
Ngày hè nóng nực như rang
Nhớ chùa chống gậy lần sang thăm chùa
Giếng nông nước cạn bùn khô
Thông non héo nắng ngọn vừa ngang vai
Mặc cho con Tạo vần xoay
Ngước lên nhìn xuống ai hay lẽ trời
Sư già thấy lão sang chơi
Gọi mang mâm quả ra mời hân hoan
Sắc không huyền diệu chẳng bàn
Đoái thương nhân thế muôn vàn cậy trông
Gió đâu đến giải cơn nồng
Vắt tay nền gạch điện trong ngủ vùi
Chuông ngân mộng tỉnh thảnh thơi
Ra về vằng vặc một trời sáng trăng.
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thanh Giang tự tị thử