30/11/2020 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hay gì sãi vãi ở chùa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:48

 

Hay gì sãi vãi ở chùa,
Một gian cửa cấm bốn mùa lạnh tanh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hay gì sãi vãi ở chùa