23/10/2021 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 00:52

 

Nguyên tác

很多的梦,趁黄昏起哄。
前梦才挤却大前梦时,后梦又赶走了前梦。
去的前梦黑如墨,在的后梦墨一般黑;
去的在的仿佛都说,“看我真好颜色。”
颜色许好,暗里不知;
而且不知道,说话的是谁?
暗里不知,身热头痛。
你来你来!明白的梦。

Bản dịch của Phan Văn Các

Rất nhiều mộng, nhân hoàng hôn náo động.
Mộng trước đẩy lùi mộng xưa, thì mộng sau đã xua mộng trước.
Mộng trước vừa đi đen như mực, mộng sau đang ở cũng như mực khác chi,
Cả ở lẫn đi, đều như khoe mẽ: "Này trông ta đẹp tươi màu sắc".
Màu sắc đẹp thế nào, trong tối đen chẳng biết,
Hơn nữa cũng không biết lag ai đang nói.
Trong tối đen chẳng biết, đầu nhức mình sốt.
Hãy đến đây! Hỡi mộng sáng suốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Mộng