07/05/2021 09:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Bình Lạc phủ Mộ chính đường

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 18/04/2017 18:41

 

Phiên âm

Cầm đường Khuê dạng ngạch thanh san
Khí tượng nham nham lạm toạ gian
Nhân phổ ngạc di tuyền dũng tử
chính bình phượng tập các sinh đan
Hương danh hữu bút vinh cao thích
Thực đức vô tâm tích đới ban
Nghiêm trọng nhàn gia hiền tử đệ
Nhất môn trung hiếu thế thanh khan

Dịch nghĩa

Núi xanh như gác ngang nhà dân lấp lánh sao Khuê
Cảnh vật thiên nhiên hùng tráng tràn vào tận chỗ ngồi
Nhân ái rộng khắp, cá sấu bỏ đi, suối nguồn phun sắc tía
Chính sự yên bình, chim phượng đến đậu, lầu gác ửng cánh hồng
Danh thơm được thơ văn ca ngợi thật vẻ vang dòng dõi cao quý
Thụ hưởng phuca ấm mà không lưu tâm việc được ban cân đai
Tôn trọng con em các bậc hiền sĩ đến làm môn khách
Một nhà trung hiếu, người đời tranh nhau trông vào

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Lấp lánh sao Khuê núi gác ngang
Chỗ ngồi cảnh vật cũng huy hoàng
Suối phun, sấu bỏ, lòng nhân ái
Lầu tía chim về, chính sự an
Danh trọng vẻ vang dòng quý phái
Lộc nhiều khí khái tước cao sang
Con em hiền sĩ bao môn khách
Gương sáng hiếu trung dậy tiếng vang
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Tặng Bình Lạc phủ Mộ chính đường