25/07/2024 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng sơn lão nhân
贈山老人

Tác giả: Cảnh Vi - 耿湋

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 17:35

 

Nguyên tác

白首獨一身,
青山為四鄰。
雖行故鄉陌,
不見故鄉人。

Phiên âm

Bạch thủ độc nhất thân,
Thanh sơn vi tứ lân.
Tuy hành cố hương mạch,
Bất kiến cố hương nhân.

Dịch nghĩa

Đầu tóc đã bạc, ở có một mình.
Núi xanh bốn bề là hàng xóm.
Tuy đi trên đường quê,
Nhưng không giao tiếp người cùng quê.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sống một mình tóc nay đã bạc
Núi bốn bề là các láng giềng
Đường quê tuy vẫn đi trên
Nhưng không giao tiếp người liền một quê

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cảnh Vi » Tặng sơn lão nhân