05/02/2023 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 59

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 22:33

 

Trời vốn lòng tây[1], chẳng chút đâu,
Nào ai là chẳng đội trên đầu.
Lồng cửa động vân yên[2] cách,
Dãi niềm đan[3] nhật nguyệt thâu.
Chim đến non cao, chim mới đỗ,
Quạt hay thu lạnh, quạt càng thu[4].
Ngoài năm mươi tuổi thân tự tại,
Ắt đã tròn bằng nước một bầu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Trần tình 4 của Nguyễn Trãi, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Lòng tư, lòng riêng.
[2] Mây khói.
[3] Niềm son, tức lòng trung thành.
[4] Chữ “thu” này là rút lại, cất đi, khác với chữ “thu” trước là mùa thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 59